Yhteystiedot

Yhteis­työ­hön?

Jos voim­me olla avuk­si tapah­tu­mis­san­ne, yri­tyk­sil­le tai yksi­tyis­hen­ki­löil­le, niin kuu­lem­me teis­tä mie­luus­ti lisää!

Pro­moot­to­rik­si keikoille?

Ker­ro itses­tä­si vapaas­ti (esim. mis­sä­päin asus­tat, aiem­pi pro­moo­tio- tai vas­taa­va työ­ko­ke­mus, min­kä­lai­set tapah­tu­ma­työt sinua kiin­nos­tai­si­vat) niin palaan pikim­mi­ten asi­aan ja jutel­laan tarkemmin!

Sara Joki­nen
044 377 3418
sara.jokinen@sarastusevents.com

www.sarastusevents.com

Somes­ta voi myös kur­ka­ta päi­vi­te­tyim­mät kuu­lu­mi­set työrintamalta:

Ota yhteyttä

    Open chat
    1
    Whatsapissa juttusille?
    Aurinkoista päivää teille!

    Voisinko olla avuksi?